In conformitate cu hotarârea de Guvern nr.181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanta nr.24/2002 privind încasarea impozitelor si taxelor locale prin mijloace electronice de plata, folosirea sistemului se poate face în baza unei parole de acces pe care o puteti obtine personal, dupa completarea, listarea si depunerea formularului de înregistrare si copie dupa C.I./B.I. (persoane fizice) sau copie dupa Certificatul de Înregistrare, copie C.I./B.I. si împuternicire în original (persoane juridice), la sediile S.P.F.P.L. Sector 6.

În urma obtinerii parolei , aveti acces la o serie de informatii cu caracter personal: vizualizare patrimoniu, a platilor efectuate, a sumelor de plata.


Puteti efectua plata acestora:

  • utilizând sistemul on-line de plata completând toate informatiile solicitate de banca (pentru acest tip de tranzactie
    contribuabilul nu datoreaza comision).
  • prin Internet Banking.
  • prin Ordin de plata.


Accesează contul tău fiscal